Άργος: Λύση σε πρόβλημα ετών το Εργοστάσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

983

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα στο Άργος και συγκεκριμένα  το Εργοστάσιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Μετά τη δημιουργία κολυμβητηρίου που αποτελεί όνειρο πολλών Αργείων έρχεται ένα ακόμη έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι εργασίες κατασκευής της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να επιλυθεί άμεσα ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τον Δήμο επί δεκαετίες.

Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί μία μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος που θα ανακτάται.

Η μονάδα θα επεξεργάζεται τα οικιακά και δημοτικά απορρίμματα του Δήμου, στο πλαίσιο της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε η διαχείριση των αστικών αποβλήτων να πραγματοποιείται με αποτελεσματική προστασία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, πολιτισμένου, ευρωπαϊκού κράτους.

Η μονάδα εκπληρώνει την επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και αποτελεί την πλέον ουσιαστική προϋπόθεση για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Μετά από την ολοκλήρωση των έργων του ΠΕΣΔΑ, θα λειτουργεί ως μονάδα διαχείρισης των προ-διαλεγμένων ΒΒΑ (από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή) και ως «πράσινο σημείο» συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων.