Παυλόπουλος: Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι σεβασμός της ισότητας

741

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εγκαινίασε απόψε την έκθεση «De Differentia» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θέτοντάς την υπό την αιγίδα του, και επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας κάθε Ανθρώπου είναι ένα κορυφαίο πρόταγμα ανθρωπισμού, που φθάνει στον πυρήνα της δημοκρατίας μας και του πολιτισμού μας. 

Όπως ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος «στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ο σεβασμός της διαφορετικότητας του ανθρώπου είναι θεμελιώδης θεσμικός κανόνας, που απορρέει από την, σύμφυτη με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αρχή της ισότητας και, κατά συνέπεια, την γενική ρήτρα της δικαιοσύνης».

Επισήμανε, επίσης, ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία θεμελιώνεται, μεταξύ άλλων, πάνω στην αρχή της ισότητας, η οποία συνιστά, εν τέλει, «κοιτίδα» και «λίκνο» όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, τόσον ως προς την καταγωγή τους όσο και ως προς την in concreto άσκησή τους.

«Αυτό οφείλεται, κατά μεγάλο μέρος, στο ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, υπάρχει ευθεία σύνδεση της αρχής της ισότητας με τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες γενικές ρήτρες του σεβασμού της αξίας του δνθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, αφού μόνον υπό όρους ουσιαστικής ισότητας είναι νοητός ένας τέτοιος σεβασμός κατά τον προορισμό του» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι η αρχή της ισότητας, για να πραγματώσει το περιεχόμενό της κατά την εφαρμογή της, νοείται μόνον υπό όρους αναλογικότητας. «Μιας αναλογικότητας – για ν’ αναχθούμε στις πηγές των «Ηθικών Νικομαχείων» του Αριστοτέλους – η οποία αφενός σημαίνει ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων αλλά και άνιση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων και, αφετέρου, συνιστά αντηρίδα της έννοιας της Δικαιοσύνης, ως «αναδιανεμητικής Δικαιοσύνης». Η ως άνω αναλογική προϋπόθεση ως προς την ουσία της αρχής της ισότητας, είναι απολύτως αυτονόητη, αν κατανοήσουμε ότι σ’ ευθεία παραβίασή της οδηγούν, εξ ίσου, από την μια πλευρά η άνιση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων και η ίση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων» υπογράμμισε.

Ακολούθως, υποστήριξε ότι κάθε άνθρωπος αντιπροσωπεύει την δική του «φυσική» διαφορετικότητα και παρατήρησε ότι η σύζευξη της δημοκρατικής αρχής και της αρχής της ισότητας, υπό αναλογικούς όρους, επιβάλλει, ως θεμελιώδες πρόταγμα, τον πλήρη σεβασμό αυτής της διαφορετικότητας.

«Συμπερασματικώς, η πολιτεία και η κοινωνία που δεν σέβονται, στο ακέραιο, την διαφορετικότητα του ανθρώπου, δεν μπορούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να θεωρηθούν ως δημοκρατικώς οργανωμένες. Άρα, η ισοπεδωτική αντιμετώπιση του ανθρώπου από μια Πολιτεία και μια κοινωνία που θέλει να λέγεται «δημοκρατική» είναι, κατά βάθος, ένα τυπικό είδος «contradictio in adjecto» τόνισε ο κ. Παυλόπουλος.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των προσεχών ευρωεκλογών υπογραμμίζοντας τον αγώνα ενάντια στον ρατσισμό και επισήμανε το κοινό ιστορικό χρέος, με βάση την παράδοση που μας κληροδότησαν οι «Πατέρες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την υπερασπισθούμε σθεναρά και να συνεργασθούμε, για να εξουδετερώσουμε τα μορφώματα επικίνδυνου λαϊκισμού και ρατσισμού, που ξεπήδησαν σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβουλεύονται, ευθέως και απροκαλύπτως, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων