Συμμετέχω Κοινωνικά χωρίς σκουπίδια – Δηλώσεις του κ. Ανδρέα Ρεντζούλα

Ο κ. Ανδρέας Ρεντζούλας είπε ότι ”με ελάχιστη προσπάθεια από τον καθένα μας, μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τόσο για τον ίδιο τον ενεργό πολίτη, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αφού από μια τέτοια συλλογική προσπάθεια  σε Εθνικό επίπεδο, θα είναι όλοι κερδισμένοι, διότι θα  εξοικονομηθούν πόροι για άλλους κοινωφελής σκοπούς, πράγμα που θα μας καταστήσει πρότυπο στην Ευρώπη”.

212

Σε εφαρμογή τέθηκε το Πρόγραμμα του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού, του Πολιτικού Κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. υποστηριζόμενο από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular Economy & Innonation Institute) που εδρεύε στην UPPSALA και έκανε την μελέτη για την κατάργηση των σκουπιδιών (zero waste) καθώς και τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος από τον Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας, ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κ. Ανδρέας Ρεντζούλας δήλωσε ότι ”Η Κοινωνία του μέλλοντος  στηρίζεται στην Κυκλική Οικονομία, ένας από τους στόχους της οποίας είναι να περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων στο ελάχιστο και τα υλικά που θεωρούνται άχρηστα να μπορούν να βρούν μια νέα χρήση και να γίνουν νέα προϊόντα αποκτώντας ξανά εμπορική αξία ενισχύοντας έτσι  την Οικονομία της Χώρας μας και περιορίζοντας ταυτόχρονα το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής. Το προτεινόμενο Σύστημα...συνέχισε…απευθύνεται στον απλό πολίτη, παροτρύνοντας τον να αναλάβει την ευθύνη του ως καταναλωτής, συμμετέχοντας ενεργά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων από την πηγή και καθιστώντας δυνατή την εξεύρεση αποτελεσματικής και βιώσιμης λύσης σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Χώρας μας”.

Ο κ. Ανδρέας Ρεντζούλας είπε ότι ”με ελάχιστη προσπάθεια από τον καθένα μας, μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τόσο για τον ίδιο τον ενεργό πολίτη, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αφού από μια τέτοια συλλογική προσπάθεια  σε Εθνικό επίπεδο, θα είναι όλοι κερδισμένοι, διότι θα  εξοικονομηθούν πόροι για άλλους κοινωφελής σκοπούς, πράγμα που θα μας καταστήσει πρότυπο στην Ευρώπη”.

epolitika.gr